Hur många kalorier innehåller rova?

kalorier

100 gram rova innehåller 34 kalorier.