Anisisop är en ätbar växt (Ätbar blomma)

ätbara växter

Om du är sugen på att äta Anisisop och undrar om det är ätbart så är svaret JA. Mer om Anisisop hittar du nedan:

Kategori: Ätbar blomma
Familj: Kransblommiga
Förodling/ direktsådd: Förodling, Direktsådd
Växtplats: Friland
Jordtyp: Sand, Mull, Ler
Vattenbehov: Litet
Näringsbehov: Litet
Trivs med: Info saknas
Trivs inte med:  Info saknas